Vragen?

Heb je een vraag over de Haagse Shuffle, deelname of workshops boeken?

Stuur ons een email!

gezondgewicht@ggdhaaglanden.nl

HaagseShuffle_O5A5435_edited.jpg

De Haagse Shuffle is een samenwerking van: 

Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG)

Lonneke van Leth Dans

© 2020 by Vincent de Kooker.